INFO

INFO - KONCEPCIJA SPORTSKO REKREATIVNOG KLUBA „4.JULI"

Sportsko rekreativni klub „4.JULI", funkcioniše kao sidrište sa matičnim brodom-šlepom koji je po propisu vezan uz obalu šorpanjima i sajlama.
Plovni objekti se vezuju na pristaništu, u vodi za bove, koje se po planu postavljaju na početku svake sezone od 15. do 30. marta. U zimskom periodu, zvog eventualne pojave leda, bove i sidra se podižu i odlažu na obali – donjem nivou keja. Manji i lakši čamci se izvlače na zelenu površinu pored šetališta na zemunskom keju. Veći i teži plovni objekti se vezuju uz kecelju šlepa u tri ili više redova. Pored sidrenja na bovama postoji određeni broj pontona sa boksovima do kojih se dolazi direktno preko šlepa i njegove kecelje.
Trenutno u SRK 4.JULI", ima oko 250 plovnih objekata, od kojih je većina sa kabinama. Klub je u svakom trenutku otvorena za prijem novih članova i čamaca, jer veliki broj sugrađana vezuje viziju svog slobodnog vremena za reku, a cele porodice se organizuju tako da slobodno vreme provode na Dunavu, Savi ili Tisi. U vezi sa tim je nemalo novčano ulaganje u opremanje postojećih ili izgradnju novih čamaca. U pitanju su velika odricanja kompletne porodice i pogrešno je mišljenje u društvu da je ovo luksuz koji treba oporezivati. Naprotiv, ovo je životna potreba stanovnika Beograda, da u nemogućnosti odlaska na letovanja na more, u inostranstvo, svoje svakodnevno slobodno vreme i godišnji odmor organizuje na reci.
Sa druge strane, otvaranjem Srbije prema Evropi, počela je velika seoba nautičara sa severa prema Crnom mori u dalje prema Sredozemlju. U tom smislu i SRK „4. JULI" se sprema za prijem ovih „modernih nomada“, koji bi svoje brodove zimi ostavljali na čuvanje. Sagledavši, nažalost ne u potpunosti, savremeni trend evropskih i domaćih nautičara, i planeri Grada Beograda su Detaljnim urbanističkim planom predvideli da ovaj prostor, na kome se trenutno nalazi SRK „4. JULI", ostane u funkciji nautičkog turizma. U tom smislu i Upravni odbor i članovi kluba ulažu napor i planiraju investiciona ulaganja za transformaciju dela sidrišta u savremeno pristanište u pravom smislu ove reči.

Naziv:SPORTSKO-REKREATIVNI KLUB „4. JULI“ ZEMUN

Tip organizovanja: Sportsko udruženje, registrovano kod Agencije za privredne registre
Adresa:Kej oslobođenja bb, 11080 Zemun
Telefon: + 381 11 3168575
Faks: + 381 11 3168577
Internet adresa:http://www.marina4jul.rs

                  
PECANJE

Kod blagajnika marine je moguće kupiti dozvolu za sportski ribolov, kao i nabaviti kalendar sa svim vrstama rečnih riba, vremenu lovostaja itd.

AKTUELNO