NAJBOLJE ALASKE ČORBE ZA 45. ROĐENDAN „MARINE 4. JUL"

MARINA 4. JULI


OBAVEŠTENjE ČLANOVIMA SRK »MARINA 4. JULI« - USLOVI ZA KORIŠĆENJE ZELENE POVRŠINE I ZIMSKOG VEZA

Poštovani članovi SRK »Marina 4. juli« obaveštavamo vas da je odobreno privremeno korišćenje dela javne zelene površine za odlaganje čamaca u periodu 2017/18. godina

Izvlačenje čamaca počinje 10.oktobra i traje do 15. novembra, uz predhodni dogovor sa domarom ili sidrašem .

Uslovi korišćenja zelene površene:
•Ukupno zauzeće ne sme biti veće od 1.200m2
•Potrebno je čuvati prilazne staze od oštećenja, kao i okolno zelenilo
•Prilikom radova na plovilu, potrebno je voditi računa da se ne ošteti travnjak od boja, lakova, ulja i drugog drugog otpadnog materijala
•Za sva eventualna oštećenja tj. nastalu štetu napraviće se Zapisnik sa JKP »Zelenilo Beograd« i po njihovoj proceni nadoknaditi nastala šteta.
•Rok za sklanjanje provila sa zelene površine je 30. mart 2018. godine

Uslovi korišćenja Zimskog veza:
•Vlasnici čamca koji ostaju na zimskom vezu i boksu dužni su da se na poziv kluba jave najkasnije 24 časa po pozivu.
•Poziv će uslediti u periodu kada se očekuje pojava leda, kako bi se na vreme reagovalo odlaskom u zaštićeni zimovnik ili krenulo sa vađenjem plovila na obalu pomoću dizalice.
U suprotnom klub ne snosi odgovornost!

Akontaciona cena po objektu za korišćenje zelene površini i zimskog veza je 4.000,00 din.
Izvlačenje i vezivanje čamaca se vrši isključivo uz potvrdu blagajne o izmirenim obavezama.

Upravni Odbor

                  
PECANJE

Kod blagajnika marine je moguće kupiti dozvolu za sportski ribolov, kao i nabaviti kalendar sa svim vrstama rečnih riba, vremenu lovostaja itd.

AKTUELNO